Zatrudnienie/Zlecenia w Europejskim Centrum Konsumenckim

Praktykant/Wolontariusz

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przyjmie na staż praktykantów – studentów z kierunków zorientowanych na zagadnienia prawa w obszarze UE oraz zainteresowanych pomocą osobom indywidualnym w sprawach transgranicznych. Istnieje możliwość elastycznego ustalenia czasu pracy.

Wymagania ogólne:

 • zainteresowanie przedmiotem (mile widziane doświadczenie w sprawach konsumenckich)
 • swoboda posługiwania się językiem angielskim
 • kreatywność i zaangażowanie
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • znajomość problematyki konsumenckiej oraz Unii Europejskiej
 • gotowość minimum 2 miesięcznej dyspozycyjności dla ECK

Co oferujemy?

Unikalną możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia:

 • z obszaru ochrony konsumenta w krajach Unii Europejskiej
 • w zespole osób rozwiązujących trudne problemy przy pomocy łatwych metod
 • poznanie wielowymiarowej problematyki konsumenckiej na poziomie transgranicznym – Jednolitego Rynku UE
 • udział w pracach nad realizacją grantu europejskiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl. W temacie prosimy wpisać "Praktyki w ECK"

 

 

Doradca

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce poszukuje osoby na stanowisko Doradcy do realizacji zadań wynikających z grantu (umowa szczegółowa nr 754252-ECC-Net PL SGA 2017)2 współfinansowanego przez UOKiK i Komisję Europejską.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w zakresie obsługi indywidualnego klienta/konsumenta
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2)
 • Znajomość europejskiej problematyki konsumenckiej
 • Komunikatywność, rzetelność, samodyscyplina, umiejętność pracy w zespole
 • Pełna dyspozycyjność w tygodniu, w godz. pomiędzy 8.30 a 16.30
 • Wskazane doświadczenie w pracy dla jednostek administracji publicznej i korespondencji urzędowej

Dodatkowe kompetencje:

 • Przygotowanie prawnicze
 • Udział w szkoleniach, kursach lub pracy w środowisku anglojęzycznym
 • Studia lub staże w ramach wymiany zagranicznej

Obowiązki:

 • Asysta w działalności informacyjno – edukacyjnej prowadzonej przez ECK Polska
 • Udzielanie informacji nt. działalności sieci ECC-NET i ochrony konsumentów na potrzeby klientów instytucjonalnych; merytoryczna asysta przy opracowywaniu treści na stronę internetową ECK Polska
 • Obsługa indywidualnych klientów/konsumentów w języku angielskim i polskim
 • Udzielanie informacji nt. działalności sieci ECC-NET, europejskich sieci wsparcia obywatelskiego (np. Solvit, EEN, FIN-NET), instytucji Unii Europejskiej aktywnych w zakresie swobodnego przepływu towarów i usług
 • Współpraca z centrami Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-NET) oraz podmiotami zajmującymi się ochroną konsumentów
 • Monitorowanie i zbieranie informacji na temat krajowej i europejskiej polityki ochrony konsumentów, praw i przepisów
 • Udział w przygotowywaniu oraz uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach z udziałem ECK Polska

Co zapewniamy?

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w roku 2017 oraz możliwość kontynuowania współpracy przy kolejnych grantach. Jednocześnie zapewniamy pracę w dynamicznym zespole obsługującym projekt Unii Europejskiej oraz możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

Ponadto praca przy realizacji grantu daje możliwość:

 • Zdobycia wiedzy w obszarze polityki konsumenckiej Unii Europejskiej
 • Zdobycia doświadczenia we współpracy trans-granicznej z partnerami zaangażowanymi w problematykę obrotu konsumenckiego
 • Pracy w środowisku międzynarodowym z możliwością poznawania kultur organizacyjnych instytucji Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich
 • Nabycia praktyki w zakresie zastosowania europejskiego prawa konsumenckiego

 

UWAGA!

 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl
 2. Termin składania aplikacji upływa: 11 kwietnia 2017 r.
 3. Zastrzegamy przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej oraz przeprowadzenie testów ze znajomości języka, pod kątem pracy w zespole i znajomości problematyki konsumenckiej.