Upadłość Air Berlin

Wobec doniesień związanych z upadłością niemieckiego przewoźnika lotniczego Air Berlin, Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało zestaw informacji związanych z aktualną sytuacją pasażerów tych linii (aktualizacja 11/10/2017)

  • Na jakim etapie znajduje się procedura upadłościowa?

Zgodnie z  informacjami, jakie zostały przekazane  przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Niemczech, przewoźnik Air Berlin złożył do sądu niższej instancji w Charlottenburg wniosek o ogłoszenie upadłości (numer wniosku 36a IN 4301/17). Sąd ten nie otworzył jeszcze procedury likwidacyjnej (stan na dzień 23 sierpnia br.). Sąd upadłościowy nakazał tymczasowo samodzielne zarządzanie majątkiem przez Air Berlin. Podczas samodzielnego zarządzania Air Berlin pozostaje zdolny do działania, ale nie może narażać na niebezpieczeństwo interesów wierzycieli. Oznacza to, że Air Berlin nie może obsługiwać żadnych długów, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem działalności gospodarczej. Tym samym Air Berlin nie jest już uprawniony do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych konsumentów.

  • Czy pasażerowie mogą nadal korzystać z usług przewoźnika?

Linia lotnicza ogłosiła, że będzie realizowała loty do 28 października br.

  • Co pasażerowie powinni zrobić w następujących sytuacjach?
Odwołanie rezerwacji przez konsumenta (zwykła taryfa, np. EconomyLight):

Konsumenci mogą żądać zwrotu podatków i opłat. Wniosek ten należy złożyć w postępowaniu upadłościowym.

Odwołanie rezerwacji przez konsumenta (taryfa zwrotna, np. EconomyFlex-Tarif):

- Bilety zakupione przed 15/08/2017: Konsumenci mogą zażądać zwrotu równowartości taryfy. Roszczenie powinno zostać złożone w postępowaniu upadłościowym.

- Bilety zakupione po 15/08/2017: Konsumenci mogą zażądać zwrotu równowartości taryfy. Air Berlin nie wyklucza możliwości zwrotu kosztów. Dlatego pasażerowie w tego typu przypadkach, mogą zgłaszać skargi do ECC-Net. W tym celu będziemy potrzebować numeru skargi Air Berlin. Konsumenci znajdą go w internetowym formularzu Air Berlin po wejściu do zakładki „moje skargi”. Ważne: Air Berlin nie obiecał, że dokona zwrotów.

Air Berlin anuluje lot - zwrot ceny biletu

Konsumenci, którzy dokonali rezerwacji przed 15/08/2017, muszą złożyć swoje roszczenie w postępowaniu upadłościowym. Jeśli dokonali rezerwacji po 15/08/2017 Air Berlin  oświadczył, że dokona zwrotu ceny biletu. Jeśli odwołanie dotyczy lotu po 01/11/2017, zarządca majątku zabezpieczy płatność. Sieć ECC nie posiada informacji na temat tego zarządcy.

Odszkodowanie za anulowanie / opóźnienie lotu:

- Termin wylotu przed 15/08/2017: Wniosek o odszkodowanie należy zgłosić w postępowaniu upadłościowym.

- Termin wylotu po 15/08/2017: linia otnicza prosi pasażerów o zgłoszenie reklamacji w formularzu skarg Air Berlin, tak aby można było później je zarejestrować w postępowaniu likwidacyjnym. Gdy tylko procedura zostanie otwarta, administrator ds. niewypłacalności wyśle wnioski do konsumentów, którzy złożyli reklamację poprzez ww. formularz. W tej sytuacji nie jest możliwe, aby konsumenci otrzymali  rekompensatę po interwencji sieci ECC-Net.

  • Więcej informacji:

1. https://www.airberlin.com/en/site/landingpages/flight_information.php (FAQ Air Berlin)

2. http://insolvenzverwaltung.floether-wissing.de/air-berlin-insolvenz/search/air+berlin.html (strona wstępnego zarządcy)

3. https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-charlottenburg (strona sądu upadłościowego)

4. http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_en.htm (ogólne informacje o procedurach likwidacyjnych w Niemczech)