SÖP

Jakie sprawy przyjmuje SÖP?

SÖP jest prywatnym podmiotem ADR, który rozpatruje sprawy w zakresie transportu pasażerskiego:

  • lotniczego
  • kolejowego
  • autobusowego
  • morskiego
  • śródlądowego