Przykładowe sprawy

7 sty 2014

Wadliwa mikrofalówka – kto jest odpowiedzialny: serwis, sprzedawca, czy producent?


Litewski konsument zakupił mikrofalówkę na stronie internetowej polskiego sklepu. Sprzęt popsuł się i na podstawie gwarancji trafił do naprawy do serwisu na terenie Litwy. Po pewnym czasie konsument poinformował serwis, że mikrofalówka zepsuła się ponownie. Serwis stwierdził jednak brak możliwości naprawy z uwagi na niedostarczenie części zamiennych przez polskiego producenta.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz brakiem możliwości użytkowania zakupionej mikrofalówki konsument zwrócił się do sprzedawcy z żądaniem wymiany sprzętu na nowy o identycznych parametrach lub o zwrot pieniędzy. W wyniku działań podjętych przez ECK Polska, sprzedawca dokonał zwrotu równowartości wadliwej mikrofalówki (blisko 500 PLN) na rzecz konsumenta.To na sprzedawcy leży bowiem odpowiedzialność za zbycie towaru niezgodnego z umową.

 

Fot.Pixabay