Przykładowe sprawy

26 maj 2014

Rozklejone markowe buty


Konsument zakupił markowe obuwie w sklepie internetowym niemieckiego przedsiębiorcy. W zaskakująco krótkim czasie buty uległy rozklejeniu, pomimo iż były użytkowane sporadycznie i w sposób zgodny z przeznaczeniem. Klient dwukrotnie składał reklamację u sprzedawcy, ale ten zaproponował mu jedynie obniżenie ceny towaru o 20 złotych, co stanowiło niewielki procent ceny obuwia.

Konsument zwrócił się o pomoc do ECK Polska. Na skutek podjętych działań sprzedawca ponownie skontaktował się z konsumentem. Początkowo konsument otrzymał propozycję obniżenia ceny o 75 złotych, na którą nie przystał. Po godzinie otrzymał kolejną wiadomość ze strony sprzedawcy. Tym razem przedsiębiorca przystał na zwrot pełnej kwoty. Spór został rozwiązany w sposób polubowny w przeciągu tygodnia.