Przykładowe sprawy

11 sie 2014

Zła technologia produkcji


Konsumentka kupiła przez Internet sandały od niemieckiego przedsiębiorcy. Pomimo, że w okresie zimowym przechowywała je we właściwy sposób, w odpowiednich warunkach, to obuwie uległo zniszczeniu. Skórzane paski na całym bucie uległy rozklejeniu. Konsultacja wady w zakładzie szewskim wskazywała, że naprawa jest w zasadzie niemożliwa, a przede wszystkim bardzo kosztowna z uwagi na fakt, że wada jest wynikiem złej technologii produkcji tego towaru.

Konsumentka zgłosiła roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową do sprzedawcy. Ten odmówił zasadności i wskazywał, że upłynął termin 6 miesięcy na domniemanie, że wada może mieć charakter wady ukrytej, istniejącej już w momencie sprzedaży.

Konsumentka zgłosiła swój problem do ECK Polska. Prosiła o pomoc w odzyskaniu kwoty zapłaconej tytułem zapłaty za towar, gdyż nie chciała otrzymania tego samego obuwia w skutek wymiany. Konsumentka została poproszona o dowód, iż wada obuwia jest na tyle istotna, że naprawa czy wymiana nie wchodzą w grę. Następnie sprawa została skierowana do niemieckiego organu ADR. Jednak wobec argumentacji konsumentki i dzięki wsparciu sieci ECC-Net przedsiębiorca zrewidował swoje stanowisko w sprawie i uwzględnił jej roszczenia.