Przykładowe sprawy

10 mar 2015

Słowacki konsument – polska instrukcja obsługi


Konsument ze Słowacji zakupił przez internet w polskim sklepie internetowym aparat fotograficzny. Wraz ze sprzętem sprzedawca przekazał mu instrukcję obsługi w języku polskim. Konsument zażądał dostarczenia mu instrukcji w języku słowackim – zgodnie z przepisami słowackiego prawa konsumenckiego. Sprzedawca skierował swojego klienta na stronę internetową producenta, gdzie instrukcja znajdowała się w formie elektronicznej. Dokument zawierał około 200 stron, zatem jego wydrukowanie nakładałoby na konsumenta dodatkowy wydatek. W tej sytuacji klient polskiego sklepu złożył skargę do sieci ECC-Net.

ECK Polska kontaktując się ze sprzedawcą wskazało naruszenie słowackiego prawa. Ponad to zwróciło uwagę, że wersja papierowa instrukcji powinna być udostępniona konsumentowi zgodnie z treścią umowy zawartej z klientem. Przedsiębiorca prowadził stronę swojego sklepu m.in. w wersji słowackiej, więc tym bardziej powinien być przygotowany na konieczność udostępnienia kupującym dokumenty w języku słowackim. W konsekwencji przeprowadzonych rozmów właściciel sklepu dostarczył konsumentowi instrukcje obsługi aparatu we właściwej formie.

Uwaga: Przepisy polskiego prawa wymagają również od przedsiębiorców dostarczenia polskim konsumentom instrukcji obsługi sprzedawanych rzeczy w ich ojczystym języku (Art. 5461 Kodeksu Cywilnego).