Raporty

Raport sieci ECC-Net "Subscription traps in Europe 2017" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net "The impact of counterfeiting on online consumer rights in Europe" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net "Online holiday booking - Is the initial price the final price ?" (w języku angielskim)

The European Consumer Centre in Poland in 2016

Rok 2016 w Europejskim Centrum Konsumenckim

Rok 2015 w Europejskim Centrum Konsumenckim

Raport sieci ECC-Net "Do Invisible Borders Still Restrict Consumer Access to Services in the EU?" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net "Cross-border car purchases" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net "Air Passenger Rights" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net "Timeshare" (w języku angielskim)

ECC-Net Anniversary Report - 2005-2015 (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net „Commercial warranties – Are they worth the money?" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net nt. e-handlu (w języku angielskim)

Raport z działań ECK Polska w 2013 roku

Poradnik dla konsumentów UOKiK "Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce"

Raport UOKiK i ECK "Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce"

Raport sieci ECC-Net "Fraud in cross-border e-commerce"

Raport sieci ECC-Net "Enhanced Consumer Protection - the Services Directive 2006/123/EC" (w języku angielskim)

Raport sieci ECC-Net "Cross-border dispute resolution mechanisms"

Raport sieci ECC-Net "Can I trust the trust mark" (w języku angielskim)

Raport z działań ECK Polska w 2012 roku

Raport sieci ECC-Net za 2012 rok (w języku angielskim)

Raport ADR w APR

Raport "Ski Resorts in Europe 2012/2013"

Raport z działań ECK Polska w 2011 roku

Raport "ECC-Net European Small Claims Procedure Report 2012"

Raport "ECC-Net Study on Airlines’ Currency & Payment Card Fees. THE COST OF PAYING"

Raport z działań ECK Polska w 2010 roku

ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011- in the aftermath of the "Volcanic Ash Crisis" (w jęz. angielskim)

Raport "Online Cross-Border Mystery Shopping - State of the e-Union" (w jęz. angielskim)

Raport Sieci ECC-Net za 2010 rok (w języku angielskim)

Raport z działań ECK Polska w 2009 roku

Raport e-commerce 2008-2009

Raport 5-lecia sieci ECC-Net

Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej - 10 podstawowych zasad

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie art. 17 rozporządzenia [WE]261/2004
Komunikat dotyczy przestrzegania przepisów Rozporządzenia 261/2004 przez linie lotnicze.

Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich - Prawa pasażerów linii lotniczych

Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich ECC-Net - "Klasyfikacja obiektów hotelowych w UE" (w języku angielskim)

Komunikat w sprawie realizacji Dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej i związanych z tym gwarancjach (1999/44/EC) w Państwach Członkowskich.

Broszura Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich ECC-Net (w języku angielskim)

Prawa pasażerów linii lotniczych
Raport opracowany przez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich na podstawie skarg konsumentów z 2005 i 2006 r.

Raport sieci ECC-Net "Europejski rynek handlu elektronicznego 2007"

Nastawienie przedsiębiorstw do transgranicznej sprzedaży i ochrony konsumentów
Badanie przygotowane przez Organizację Gallupa na zlecenie Komisji Europejskiej - 12/2006 r.

Raport z działań ECK Polska w roku 2007

Raport z działań ECK Polska w roku 2008

Raport Komisji Europejskiej i Eurostat - "Consumers in Europe 2009" (w języku angielskim)

Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) za rok 2008 (w języku angielskim)

Europejski rynek handlu elektronicznego 2005
Raport opracowany przez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich na podstawie skarg zgłaszanych przez konsumentów.

Raport z działań ECK Polska w roku 2006

Raport z działań ECK Polska w roku 2005

Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych
Przystępny przewodnik po definicjach i zasadach zawartych w Dyrektywie.